top of page

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne Karuzela to małe, kameralne miejsce przyjazdne dzieciom i środowisku. Jest tutaj dużo zajęć z uwzględnieniem pedagogiki ekologicznej.
Kadra przedszkola to doświadczeni i wysoko wykształceni pedagodzy, którzy traktują to miejsce jak swój drugi dom.
Dzieci podczas zajęć uczą się:
• kształtowania podstawowych zasad ochrony przyrody,
• rozbudzaja swoją świadomość ekologiczną,
• pogłębiaja wiadomości na temat znanych im gatunków zwierząt i roślin,
• kształtują poczucie świadomości za środowisko,
• uczą się spędzania aktywnie czasu poza przedszkolem,


Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00


Wpisowe : 450 zł


Czesne miesięczne wynosi 500 zł


W ramach czesnego oferujemy:
1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oparte o podstawę programową.
2. Całodzienną opiekę.
3. Język angielski ( dwa razy w tygodniu)
4. Rytmikę ( raz w tygodniu).
5. Warsztaty czytelnicze ( raz w tygodniu).
6. Warsztaty przyrodniczo – doświadczalne ( raz w tygodniu).
7. Warsztaty muzyczne ( raz w tygodniu).
8. Warsztaty kulinarne ( raz w tygodniu).
9. Warsztaty tematyczne ( raz w tygodniu).
10. Dogoterapię ( raz w miesiącu).
11. Sensoplastykę ( raz w miesiącu).
12. Wewnętrzne teatrzyki.
13. Warsztaty " Żywa Przyroda".

 

W ramach czesnego zapewniona jest także diagnoza logopedyczna oraz współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 

Dodatkowo płatne:


1. Całodzienne wyżywienie – 15 zł.
2. Coroczne ubezpieczenie – 30 zł.
3. Dodatkowe zajęcia z tańca – 80 zł za semestr w tym roku
4. Wycieczki poza teren przedszkola ( do teatru, muzeum, groty solnej, basenu itp.).
5. Warsztaty bębniarskie ( przy zebraniu się grupy 10 dzieci)
6. Warsztaty ceramiczne ( przy zebraniu się grupy 10 dzieci).
7. Podręczniki dla dzieci na dany rok szkolny.

 

Dni wolne od pracy Przedszkola w roku szkolnym 2020/ 2021 :


11.11.2020- środa
24.12.2020- czwartek
25.12.2020 - piątek
1.01.2021- piątek
6.01.2021 – środa
5.04.2021- poniedziałek
3.05.2021 – poniedziałek

3.6. 3.06.2021 – czwartek


31 grudnia i w Wielki Piątek Przedszkole jest czynne do godziny 16.00

bottom of page